Observadora Gestalt

Observadora d’un grup en formació de tres anys en teràpia Gestalt

Aquesta formació en teràpia Gestalt dura tres anys i en aquest període de temps es fa un treball d’autoconeixement, d’estar en el present, l’aquí i l’ara, i es treballa la responsabilitat sobre el que sento, faig i dic.

El treball de les observadores dins del grup consisteix, d’una banda, a donar suport a la tutora / terapeuta del grup i als participants de la formació, i alhora, les observadores són les que sostenen tot el procés que es va donant entre els participants. Les observadores sostenen el que els està passant mentre acompanyen el procés dels participants.