IAA

INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB ANIMALS

Les intervencions assistides amb animals, són un tipus d’intervenció complementària, en la que s’incorpora el gos com a part integrant d’un pla de tractament, amb l’objectiu directe de promoure una millora en les funcions físiques, socials, emocionals i/o cognitives de la persona atesa.

Entenem que el gos és l’element motivador que facilitarà l’assoliment d’objectius preestablerts amb l’equip de professionals. La seva presència genera un estat de tranquil·litat i normalitat que permet treballar d’una manera distesa i relaxada allò que volem aconseguir.

Al crear un vincle emocional amb l’animal, s’augmenta la motivació per participar en les activitats, alhora que ens serveix per reforçar la transmissió de conceptes, valors i actituds. Cal remarcar que aquesta interacció, per sí sola no resulta terapèutica; cal la presència d’un professional que vetlli per tal que el vincle que s’estableixi sigui positiu i beneficiós per ambdues parts.

TIPUS D’INTERVENCIONS
BENEFICIS
SESSIÓ GRATUÏTA

IAA

INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB ANIMALS

Les intervencions assistides amb animals, són un tipus d’intervenció complementària, en la que s’incorpora el gos com a part integrant d’un pla de tractament, amb l’objectiu directe de promoure una millora en les funcions físiques, socials, emocionals i/o cognitives de la persona atesa.

Entenem que el gos és l’element motivador que facilitarà l’assoliment d’objectius preestablerts amb l’equip de professionals. La seva presència genera un estat de tranquil·litat i normalitat que permet treballar d’una manera distesa i relaxada allò que volem aconseguir.

Al crear un vincle emocional amb l’animal, s’augmenta la motivació per participar en les activitats, alhora que ens serveix per reforçar la transmissió de conceptes, valors i actituds. Cal remarcar que aquesta interacció, per sí sola no resulta terapèutica; cal la presència d’un professional que vetlli per tal que el vincle que s’estableixi sigui positiu i beneficiós per ambdues parts.

TIPUS D’INTERVENCIONS
BENEFICIS
SESSIÓ GRATUÏTA

Tipus d’Intervencions

EN FUNCIÓ DELS PROFESSIONALS QUE ESTAN IMPLICATS EN EL DISSENY, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ, LES INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB ANIMALS (IAA) ES CLASSIFIQUEN EN QUATRE GRUPS DIFERENCIATS:

En aquests tipus de programa, no hi ha objectius terapèutics definits. Es dirigeix la sessió per tal d’aconseguir uns objectius generals prèviament plantejats per l’equip responsable. Són activitats que busquen un benefici motivacional, educacional i/o lúdic per tal de millorar la qualitat de vida de les persones ateses.

Treballem conjuntament amb un professional de la salut per tal que el gos es comporti com a facilitador, motivador o un mecanisme de suport per a l’usuari de la teràpia i d’aquesta manera la persona pugui aconseguir de manera lúdica i ràpida els objectius terapèutics plantejats inicialment. Es treballa per aconseguir una millora en el destinatari de la intervenció en els camps per els quals s’ha dissenyat el programa; ja siguin millores físiques, socials, emocionals i/o cognitives. Es realitza un projecte amb objectius específics i avaluació final.

És una activitat educativa dirigida per un professional de educació on el gos es comporta com a facilitador i motivador per tal que la persona pugui aprendre i adquirir noves habilitats d’una manera divertida i diferent. El fet d’introduir un animal en un procés educatiu, augmenta la motivació, i el gos serveix d’excusa per estimular l’aprenentatge, assimilar normes, torns d’espera i desenvolupar noves habilitats. Es realitza un projecte amb objectius específics i avaluació final.

La Unitat d’Intervenció col·labora amb l’equip terapèutic multidisciplinar d’una persona, i a través de la interacció amb el gos, poder obtenir diferents enfocs per poder valorar un possible diagnòstic o tractament.

Tipus d’Intervencions

EN FUNCIÓ DELS PROFESSIONALS QUE ESTAN IMPLICATS EN EL DISSENY, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ, LES INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB ANIMALS (IAA) ES CLASSIFIQUEN EN QUATRE GRUPS DIFERENCIATS:

En aquests tipus de programa, no hi ha objectius terapèutics definits. Es dirigeix la sessió per tal d’aconseguir uns objectius generals prèviament plantejats per l’equip responsable. Són activitats que busquen un benefici motivacional, educacional i/o lúdic per tal de millorar la qualitat de vida de les persones ateses.

Treballem conjuntament amb un professional de la salut per tal que el gos es comporti com a facilitador, motivador o un mecanisme de suport per a l’usuari de la teràpia i d’aquesta manera la persona pugui aconseguir de manera lúdica i ràpida els objectius terapèutics plantejats inicialment. Es treballa per aconseguir una millora en el destinatari de la intervenció en els camps per els quals s’ha dissenyat el programa; ja siguin millores físiques, socials, emocionals i/o cognitives. Es realitza un projecte amb objectius específics i avaluació final.

És una activitat educativa dirigida per un professional de educació on el gos es comporta com a facilitador i motivador per tal que la persona pugui aprendre i adquirir noves habilitats d’una manera divertida i diferent. El fet d’introduir un animal en un procés educatiu, augmenta la motivació, i el gos serveix d’excusa per estimular l’aprenentatge, assimilar normes, torns d’espera i desenvolupar noves habilitats. Es realitza un projecte amb objectius específics i avaluació final.

La Unitat d’Intervenció col·labora amb l’equip terapèutic multidisciplinar d’una persona, i a través de la interacció amb el gos, poder obtenir diferents enfocs per poder valorar un possible diagnòstic o tractament.

Transformació i canvi

Tot i que els guanys que poden oferir aquestes intervencions són molt amplis, hem volgut resumir els BENEFICIS DE LES INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB ANIMALS (IAA) en quatre grans àrees.
Àrea física:
 • Millora en les habilitats físiques i destreses motrius (equilibri, coordinació, psicomotricitat fina i gruixuda, enfortiment o relaxació del to muscular, etc.).
 • Ajuda a augmentar la propiocepció i treballa el sistema vestibular.
 • Afavoreix el desenvolupament i control dels sentits.
 • Motiva a fer activitat física.
 • Redueix el ritme cardíac i la tensió arterial, afavorint un major estat de relaxació.
 • Redueix els nivells d’estrès i ansietat, millorant l’estat anímic de la persona.
Àrea cognitiva:
 • Estimulació multisensorial.
 • Estimula l’ús de la memòria.
 • Potencia la comunicació i el llenguatge.
 • Incrementa els nivells d’atenció i concentració.
 • Afavoreix el desenvolupament de les funcions executives (seqüenciació, planificació i organització).
 • Motiva en l’adquisició de nous aprenentatges.
Àrea social:
 • Potencia l’autonomia en les AVD (Activitats de la vida diària).
 • Millora en les habilitats socials (dins les sessions es reforcen normes, torns d’espera, així com valors i actituds).
 • Augmenta la voluntat de participar en altres activitats.
 • Disminució de conductes no desitjades.
 • Augment de la sociabilitat que afavoreixi crear vincles positius amb altres persones.
 • Fomenta les relacions socials, augmentant el nivell d’interacció amb altres persones (tant dins com fora de les sessions).
Àrea emocional:
 • Millora l’autoestima i l’autoconfiança (percepció de sentir-se capaç i necessari).
 • Disminueix el sentiment de solitud i aïllament.
 • Fomenta l’afectivitat.
 • Millora l’estat d’ànim.
 • Fomenta l’autocontrol i augmenta la capacitat de tolerància a la frustració.
 • Potencia l’empatia i les conductes assertives cap als companys.