Els nostres serveis

Des de VINCLES, oferim tant sessions individualitzades com en grups reduïts. Degut a l’adaptabilitat que presenta aquest tipus d’intervenció, les sessions es poden realitzar tant al centre d’atenció convencional de la persona/grup, al propi domicili i fins i tot en el mateix entorn socio-comunitari.

Oferim una primera SESSIÓ GRATUÏTA que té com a funció principal informar a l’equip d’experts sobre el nostre mètode de treball, així com l’establiment d’objectius a assolir amb els beneficiaris de la intervenció. D’altra banda, s’especifiquen pautes per tal de poder garantir que es respecti en tot moment els principis de benestar animal.

La versatilitat d’aquest tipus d’intervenció avarca un ventall molt gran de persones i col·lectius que poden resultar beneficiats. Els animals poden ser incorporats a una gran varietat de programes, sempre i quan estiguin ben definits els objectius que es volen treballar. 

SOL·LICITA LA SESSIÓ GRATUÏTA
PRINCIPALS DESTINATARIS

Els nostres serveis

Des de VINCLES, oferim tant sessions individualitzades com en grups reduïts. Degut a l’adaptabilitat que presenta aquest tipus d’intervenció, les sessions es poden realitzar tant al centre d’atenció convencional de la persona/grup, al propi domicili i fins i tot en el mateix entorn socio-comunitari.

Oferim una primera SESSIÓ GRATUÏTA que té com a funció principal informar a l’equip d’experts sobre el nostre mètode de treball, així com l’establiment d’objectius a assolir amb els beneficiaris de la intervenció. D’altra banda, s’especifiquen pautes per tal de poder garantir que es respecti en tot moment els principis de benestar animal.

La versatilitat d’aquest tipus d’intervenció avarca un ventall molt gran de persones i col·lectius que poden resultar beneficiats. Els animals poden ser incorporats a una gran varietat de programes, sempre i quan estiguin ben definits els objectius que es volen treballar. 

SOL·LICITA LA SESSIÓ GRATUÏTA
PRINCIPALS DESTINATARIS

Estem al teu costat

PRINCIPALS DESTINATARIS DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ:

Hi ha un ampli ventall d’activitats on la presència del gos pot servir de suport per treballar diferents aspectes del nen i/o adolescent. Són programes encarats a treballar valors, actituds i accions responsables. La presència del gos, facilita l’adquisició de nous aprenentatges, ja que el gos no jutja el ritme i les dificultats del nen.

 • Escoles ordinàries.
 • Llar d’infants.
 • Biblioteques (programes de lectura assistida amb gos).
 • Ludoteques.
 • Programes oci i lleure responsable.
 • Programes de tinença responsable d’animals.
 • Equips sociopedagògics municipals.
 • Programes socioculturals.
 • Centres cívics i casals.
 • Educació emocional.

S’inclouen tots els programes anteriors, i es destaquen projectes més encarats a treballar les habilitats socials, la comunicació assertiva, l’empatia, el respecte als companys i a l’entorn. A través de la cura responsable de l’animal, treballem aspectes com el sentiment de pertinença al grup, fomentant les interaccions socials entre les persones que hi participen i l’augment de l’autoconcepte (individual i grupal), així com un sentiment de responsabilitat i confiança amb el grup.

 • Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE i CREI).
 • Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ).
 • Centres de dia.
 • Centres d’atenció als trastorns generals del desenvolupament (TDAH, TEA, dificultats d’aprenentatge, etc.).
 • Centres d’atenció a la infància i adolescència.
 • Centres d’atenció precoç.

S’introdueix el gos per tal de poder treballar habilitats socials, estimulació cognitiva i sensorial, així com activitats que fomentin l’adquisició de nous aprenentatges. Es realitzen exercicis que busquen promoure el màxim nivell d’autonomia en els hàbits de la vida quotidiana. El fet de mantenir una estructura concreta, genera un estat de seguretat i estabilitat que ajuda a treballar d’una manera més relaxada. Alhora, el gos és un gran motivador per estimular la comunicació – verbal i no verbal-.
Amb persones més afectades, la presència de l’animal, suposa un estímul multisensorial actiu, fet que permet treballar des de la vessant més sensorial, afavorint el contacte amb l’animal. El gos ajuda a disminuir l’estrès i l‘ansietat generant un estat de relaxació en la persona.

 • Escoles d’educació especial.
 • Centres de dia.
 • Centres ocupacionals.
 • Llar-residències.

Moltes persones d’avançada edat han tingut animals en algun moment de la seva vida. La presència del gos en serveix per activar la memòria i treballar l’estimulació cognitiva, alhora que serveix de lubricant per reforçar una comunicació afectiva que es pugui traduir a l’entorn. Es treballa l’estimulació sensorial a través d’activitats que fomentin el contacte amb l’animal, afavorint d’aquesta manera, l’expressió emocional i ajudar a pal·liar en certa manera, el sentiment de solitud. Es realitzen alhora, activitats que fomentin l’activitat física amb la coordinació de moviments i psicomotricitat.

 • Centres de dia.
 • Llar-residències.
 • Centres cívics i casals.
El fet de crear un vincle positiu amb el gos, ajuda a treballar aspectes relacionats amb la gestió emocional i la millora en relació a les habilitats socials. Es treballa en pro d’uns hàbits saludables, d’igual manera que es fomenta una ocupació responsable. El gos ajuda a trencar amb la monotonia del dia a dia aportant una millora en l’estat d’ànim de la persona. Si el treball és en grup, el fet de tenir un objectiu comú, genera una complicitat i una direccionalitat que apropa als diferents membres que s’atenen. En aquesta àrea, podem dir que el gos ens serveix com a mitjà per fomentar la inclusió.
 • Centres penitenciaris.
 • Projectes d’inserció social i laboral.
 • Centres de Salut Mental.

Cal remarcar que les intervencions assistides amb gos, han de ser enteses com a complement dels tractaments ordinaris, en cap cas poden subtituir-los.